WOZ Waarde

Wat is de WOZ?

De hoogte van de OZB, wordt dus vastgesteld op basis van de totale waarde van het bedrijfspand, de WOZ-waarde. Dit is de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Deze wet regelt dat gemeenten jaarlijks de waarde van onroerende zaken taxeren.

 

Jaarlijkse WOZ-waarde

Deze WOZ-waarde wordt gebruikt door verschillende overheden bij de heffing van belastingen. Jaarlijks ontvangen huiseigenaren in januari of februari de WOZ-waardebeschikking. Hierop staan naar de WOZ-waarde, ook de verschuldigde onroerende zaakbelastng rioolrecht en afvalstofheffing.

 

Totstandkoming WOZ-waarde

De WOZ-waarde komt tot stand door een onderlinge vergelijking van vergelijkbare woningen. Daar worden ook de verkoopprijzen van verkochte panden in dezelfde straat, buurt, wijk of stad voor gebruikt. Het wil nog niet zeggen dat een vergelijkbaar pand een identiek huis is. Verschillen in bijvoorbeeld inhoud of grondoppervlak worden dan verrekend in de waarde.

 

Jaarlijkse taxatie

Sinds 2007 wordt de WOZ-taxatie jaarlijks uitgevoerd. De WOZ-waarde wordt dus aangepast. Het kan mogelijk zijn dat de WOZ-waarde veel hoger uitvalt dan men had verwacht. De WOZ-waarde wordt onder meer vastgesteld aan de hand van verkoopprijzen van soortgelijke huizen in de buurt, wijk of stad en vormt de grondslag voor belastingen in 2010.

 

Bezwaar aantekenen

Het taxatieverslag geeft aan waar de gemeente de WOZ-waarde op heeft gebaseerd. Als het erg veel geld scheelt als de WOZ-waarde verlaagd wordt of men aan de juistheid twijfelt dan kan men bezwaar maken. Als men het niet eens is met de waarde van het onroerende goed of met de aanslag OZB kan er in de één document bezwaar aantekenen bij uw gemeente tegen of/en de WOZ-beschikking en/of de aanslag OZB.  Ook zijn er op het internet vaak eenvoudige voorbeeldbrieven te vinden om bezwaar te maken.

 

Waar vindt u de WOZ-waarde?

Vanaf 2005 is de WOZ-beschikking opgenomen in of bij de belastingaanslag OZB van de gemeente waarin men woont.

© 2010. All Rights Reserved. Cookies enabled.